Minh bạch: “Mồi câu” vốn ngoại

Minh bạch: “Mồi câu” vốn ngoại

Trang Linh | Bất động sản Việt Nam là một trong những lĩnh vực đứng đầu về thu hút vốn ngoại trong những năm gần đây và theo đánh giá của các chuyên gia, dòng vốn này còn chảy...