Bình Phước cho vay 0% với dự án khởi nghiệp

.
2 tháng, DN thành lập mới tăng gần 30% cả về lượng và vốn đăng ký
Tăng tốc khởi nghiệp du lịch và dịch vụ khách sạn
Nhọc nhằn khởi nghiệp

UBND tỉnh Bình Phước vừa cho phép Quỹ Khởi nghiệp của địa phương này được dùng nguồn vốn của mình để cho các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập không quá 1 năm, lần đầu khởi nghiệp vay vốn với lãi suất 0%/năm để phát triển sản xuất kinh doanh.

Các dự án khởi nghiệp của thanh niên sẽ có cơ hội vay lãi suất 0% đến 50% vốn đầu tư

Thời hạn vay vốn được xác định tối đa là 5 năm. Trường hợp vay trên 5 năm thì sẽ do UBND tỉnh quyết định. Giới hạn cho vay đối với 1 dự án không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 50% tổng vốn đầu tư của dự án. UBND tỉnh Bình Phước sẽ quyết định mức vốn vay trên 200 triệu đồng, Hội đồng quản lý Quỹ Khởi nghiệp sẽ quyết định mức vốn cho vay dưới 200 triệu đồng.

Hiện Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Bình Phước có nguồn vốn khoảng 11 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương cấp là 3 tỷ đồng, còn lại huy động các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, cho vay tín chấp và thế chấp, lãi suất cho vay chủ yếu để đảm bảo kinh phí hoạt động.

Nguồn: thoibaonganhang.vn