Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh

.
Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng từ mức 1,12%/năm lên 4,14%/năm, với doanh số giao dịch cao nhất so với các kỳ hạn còn lại, đạt 13.305 tỉ đồng. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng từ 1,37%/năm lên 4,29%/năm, doanh số giao dịch 2.380 tỉ đồng. Lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng từ 1,44%/năm lên 4,53%/năm với doanh số giao dịch 745 tỉ đồng. Đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tăng từ 1,9%/năm lên 4,29%/năm, doanh số giao dịch 3.878 tỉ đồng…
 
Ở các kỳ hạn dài, lãi suất có mức tăng ít hơn như kỳ hạn 3 tháng tăng từ 2,85%/năm lên 3,37%/năm; 6 tháng tăng từ 3,93%/năm lên 4,95%/năm…
 
Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng giúp đảo ngược chênh lệch lãi suất VND cao hơn USD thay vì trước đó lãi suất USD cao hơn VND. Điều này tránh tình trạng găm giữ ngoại tệ trên thị trường như trước, các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ dương sẽ thực hiện bán bớt ngoại tệ để chuyển sang tiền đồng.
THANH XUÂN

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Nguồn: www.stockbiz.vn