Hà Nội: Yêu cầu thu hồi gần 40ha đất tại các dự án phát triển nhà

.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập hồ sơ thu hồi 39,2ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Quỹ đất bao gồm: 27 ô đất thuộc 14 dự án đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và 56 ô đất thuộc 19 dự án chưa thực hiện bàn giao. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố quyết định thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để quản lý, chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng đất, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/5.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích 15,1ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho thành phố, chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nêu rõ kết quả thực hiện, nguyên nhân, trách nhiệm về việc chậm triển khai, xác định thời hạn phải hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đối với các đơn vị không thực hiện, xem xét đề xuất xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện dự án cũng như xem xét năng lực của nhà đầu tư, chấp hành quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/5.

Nhà đất
Qua kiểm tra,Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm về việc quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà

Sở Xây dựng được UBND TP. Hà Nội giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát về quỹ nhà tại các dự án phát triển nhà phải bàn giao cho thành phố, nghĩa vụ tài chính phải nộp.

Đối với quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, rà soát tổng hợp về quỹ đất tại các dự án phát triển nhà ở phải bàn giao cho thành phố, đề xuất, báo cáo UBND thành phố, trong đó báo cáo rõ các dự án chủ đầu tư lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20%, việc này phải hoàn thành trước ngày 30/5/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp toàn bộ quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố và các dự án lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%.

Thanh tra thành phố, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố có nhiệm vụ tổng hợp, xử lý việc quản lý sử dụng quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án phát triển nhà ở, thực hiện kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán trên địa bàn.

Được biết, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt sai phạm về việc quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo QĐ 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND TP. Hà Nội, giai đoạn từ năm 2002 - 2014. Nhất là liên quan đến việc quản lý quỹ đất 20% và quỹ nhà 30%.

 

 
Nguồn: dothidiaoc.com