29 triệu tấn xi măng đã được tiêu thụ trong 4 tháng đầu năm

.
Nguồn: dothidiaoc.com