Siết việc mua trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng

.

Theo đó, các ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xếp hạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Đồng thời, phải ban hành quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để thực hiện các chương trình, dự án thuộc các dự án tiềm ẩn rủi ro, hoặc mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành có mục đích cơ cấu lại các khoản nợ.

Theo các chuyên gia, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp giúp ngân hàng có thể thu được lãi suất cao hơn so với cho vay thông thường nhưng lãi trái phiếu thường trả theo năm, nợ gốc trả cuối hạn, gây rủi ro cao hơn trong việc kiểm soát và thu hồi khoản vay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/8/2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nguồn: vtv.vn