Nam A Bank đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 5/3

.
(ĐTCK) HĐQT Nam A Bank vừa có thông báo đến cổ đông về việc mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018 của Ngân hàng. Cụ thể, Nam A Bank sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 5/3 tới đây tại Hội trường lầu 7 - Hội sở Nam A Bank, quận 3, TP.HCM.

Nội dung chương trình dự kiến đại hội là thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng TCP Nam Á nhiệm kỳ VII (2016 -2021).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng co quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHCĐ. Kiến nghị bằng văn bản và được gửi đến Nam A Bank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHCĐ bất thường nói trên.

Năm 2017, Nam A Bank cho biết, đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực: Tổng tài sản tăng 27,2%, huy động vốn thị trường 1 tăng 22,6%, cho vay thị trường 1 vượt 14% kế hoạch năm. Số lượng thẻ phát hành tăng 85,2%. Nợ xấu được kiểm soát tốt và lợi nhuận cũng vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa tiết lộ con số lợi nhuận cụ thể đạt được trong năm qua.
Vân Linh
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn